Noutati

*NOU: a fost incarcat documentul „Methodology for working with young people in rural areas and within the child protection system”, autori Gabriela Neagu si Claudia Petrescu (19.01.2017) *NOU: a fost...
On 15.11.2016, ICCV hosted the presentation of the GESIS Panel, done by Steffen Pötzschke. The presentation is part of GESIS Roadshow. One may review/listen to the presentation as podcast or as...
Rezultatele finale pot fi consultate în documentele de mai jos.
La concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetător științific (CS), cercetător științific gradul III (CS III) și cercetător științific gradul II (CS II) nu au fost depuse contestații. A fost...
Rezultatul concursului de admitere la doctorat în Sociologie, în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române Departamentul de Științe Sociale, Juridice și Sociologie poate fi consultat în...
Rezultatele concursurilor pentru posturile cercetător științific, cercetător științific III, cercetător științific II pot fi consultate în documentele de mai jos.
Marți, 15 noiembrie, ora 10:30, sala 2374. Steffen Pötzschke, de la GESIS Mannheim, va susține o prezentare a panelului online german gestionat de GESIS-Leibnitz Institute. Prezentarea va dura...
*NOU: A fost încărcat un document nou: Criterii evaluare concursuri. Poate fi consultat mai jos. *NOU: Au fost încărcate două documente noi: Bibliografie și Calendar. Pot fi consultate mai jos. *NOU...
Prezentare susținută la Academia Română în data de 14 septembrie 2016. Coordonator sinteză: Cătălin Zamfir. Autori: Elena Zamfir, Sorin Cace, Mariana Stanciu, Adina Mihăilescu, Simona Ilie, Ana...

Utilizator

Politici sociale

ICCV a contribuit la conturarea unui domeniu nou de studiu în România: politicile sociale.


Printre ariile principale de interes ale echipei ICCV din domeniul politicilor sociale se numără: dinamica politicilor sociale din România, analiza comparativă a politicilor sociale în ţările în tranziţie şi ţările Uniunii Europene şi finanţarea politicilor sociale, politici sociale sectoriale: asigurări sociale, politici educaţionale şi de sănătate, asistenţă socială, politica de locuire, politici de gen, dezvoltarea socială.


ICCV a realizat analize comparative şi evaluări ale politicilor sociale adoptate în România şi a contribuit la elaborarea legislaţiei sociale. S-a urmărit stadiul reformei în domeniul serviciilor sociale: asigurări sociale şi asistenţă socială, sănătate publică şi învăţământ. În acest sens, ICCV colectează date statistice şi monitorizează legi, hotărâri şi decrete ce se emit de către organele abilitate, cu impact în domeniul social-economic. ICCV studiază consecinţele politicilor sociale asupra diverselor grupuri: copii, tineri, persoane în vârstă, diverse grupuri dezavantajate social şi realizează rapoarte sociale şi lucrări pe o tematică amplă de politici sociale şi dezvoltare socială.


***


The IQRL has a major contribution to the creation of a new field of study in Romania: the social policies.


Among the main research topics on social policies of the institute there are the following: the dynamics of social policies in Romania, in the recent past, the comparative analysis of social policies among countries in transition and UE countries, social policies financing, targeted social policies, like social protection, education and health social policies, housing policy, gender policy, social development, etc.

 

Our institute has conducted comparative analyses and evaluations of the social policies adopted in Romania, and contributed to the elaboration of the social corpus of laws issued by the government. We look at the evolution of reforms in the social services: social protection and social assistance, public health and education. In this regard, IQRL is collecting data and monitoring laws, decrees and decisions regarding the social and economic domains. The institute studies also the consequences that social policies have on different population segments, like children, young people, aged persons, socially disadvantaged groups, issuing social reports and works on a very large set of topics regarding social policies and social development.

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala