Noutati

Simpozionul national „Zilele Francisc I. Rainer” 2017 dedicat personalității Acad. Vladimir Trebici - 101 ani de la naștere Tema: Antropologie și demografie București, 27-29 aprilie 2017  ...
  În urmă cu câțiva ani, Adunarea Generală a ONU a decis ca 20 martie să fie un moment de sărbătoare. Sărbătorim Ziua Mondială a Fericirii. ICCV celebrează cu această ocazie,...
În urmă cu câțiva ani, Adunarea Generală a ONU a decis ca 20 martie să fie un moment de sărbătoare. Sărbătorim Ziua Mondială a Fericirii. ICCV celebrează cu această ocazie, propunând o...
În urmă cu câțiva ani, Adunarea Generală a ONU a decis ca 20 martie să fie un moment de sărbătoare. Sărbătorim Ziua Mondială a Fericirii. ICCV celebrează cu această ocazie, propunând o serie...
În urmă cu câțiva ani, Adunarea Generală a ONU a decis ca 20 martie să fie un moment de sărbătoare. Sărbătorim Ziua Mondială a Fericirii. ICCV celebrează cu această ocazie, propunând o serie...
În urmă cu câțiva ani, Adunarea Generală a ONU a decis ca 20 martie să fie un moment de sărbătoare. Sărbătorim atunci Ziua Mondială a Fericirii. ICCV celebrează cu această ocazie, propunând o...
În urmă cu câțiva ani, Adunarea Generală a ONU a decis ca 20 martie să fie un moment de sărbătoare. Sărbătorim atunci Ziua Mondială a Fericirii. ICCV celebrează cu această ocazie, propunând o serie...
Call for applications CDCDI Summer School ”Advocacy and migration policies”   The summer school is a CDCDI project, implemented in partnership with our Institute. Target group: MA & PhD...
*NOU: a fost incarcat documentul „Methodology for working with young people in rural areas and within the child protection system”, autori Gabriela Neagu si Claudia Petrescu (19.01.2017) *NOU: a fost...

Utilizator

Standard de viata, venituri si consum

Standardul de viaţă al populaţiei evaluează dimensiunea economică, obiectivă, a calităţii vieţii. Această dimensiune nu poate lipsi din prezentarea unei imagini complete a calităţii vieţii unei populaţii. De aceea, programul nostru este multianual şi cuprinde două categorii de teme: teme perene, teme de etapă.


Temele permanente sunt următoarele:

1. Dinamica indicatorilor obiectivi ai standardului de viaţă ai populaţiei din România în context european: demografie, piaţa muncii, nivel de venit, consum de bunuri şi servicii, modele de consum;

2. Actualizarea termenilor constitutivi ai coşului minim de consum, în două variante: coşul minim de consum decent şi coşul de subzistenţă;

3. Studii privind costul vieţii şi evoluţia fenomenului sărăciei. Compararea indicatorilor de venit cu valoarea coşului minim de consum calculat în cadrul ICCV Bucureşti, pentru tipuri de familii reprezentative din România.


În anul 2014, alături de temele perene, vom mai realiza:

- un studiu privind calitatea apei şi a consumului de apă al populaţiei din România;

- un studiu al noutăţilor din domeniul modului de locuire din România;

- iniţierea unei bazei de indicatori ai standardului de viaţă al populaţiei din România (în context european şi mondial). Acest proiect va trece în categoria temelor noastre perene, din anul 2015.


***


Standard of living assesses the economic and obiective dimension of the quality of life. This dimension should not miss from a comprehensive image of the quality of life. For this reason, our programme is defined annual and includes two kinds of themes: perennial themes and themes on the stage.

 

Continous themes are the following:

1. The dynamics of the level of living objective indicators regarding Romanian population in the European context: demography, employment, income, consumption of goods and services, consumption patterns;

2. The updating of the structural terms included in the minimal basket of consumption, in two variants: the decent minimal consumption basket and the basket of subzistence;

3. Studies regarding the cost of life and the evolution of poverty phenomenon. The comparison of the income indicators to the minimum consumption basket conceived in The Institute for Researching Quality of Life from Bucharest, for different but representative types of families from Romania.

 

In 2014, besides the perennial themes, we will achieve:

- a study regarding the quality of water and the population water consumption in Romania;

- a study regarding the news from the housing field in Romania;

- the starting of a basis of indicators regarding the level of living in Romania (in European and glogal context). This project will become a perennial one from 2015.

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala