Noutati

*NOU: a fost incarcat documentul „Methodology for working with young people in rural areas and within the child protection system”, autori Gabriela Neagu si Claudia Petrescu (19.01.2017) *NOU: a fost...
On 15.11.2016, ICCV hosted the presentation of the GESIS Panel, done by Steffen Pötzschke. The presentation is part of GESIS Roadshow. One may review/listen to the presentation as podcast or as...
Rezultatele finale pot fi consultate în documentele de mai jos.
La concursurile pentru ocuparea posturilor de cercetător științific (CS), cercetător științific gradul III (CS III) și cercetător științific gradul II (CS II) nu au fost depuse contestații. A fost...
Rezultatul concursului de admitere la doctorat în Sociologie, în cadrul Școlii de Studii Avansate a Academiei Române Departamentul de Științe Sociale, Juridice și Sociologie poate fi consultat în...
Rezultatele concursurilor pentru posturile cercetător științific, cercetător științific III, cercetător științific II pot fi consultate în documentele de mai jos.
Marți, 15 noiembrie, ora 10:30, sala 2374. Steffen Pötzschke, de la GESIS Mannheim, va susține o prezentare a panelului online german gestionat de GESIS-Leibnitz Institute. Prezentarea va dura...
*NOU: A fost încărcat un document nou: Criterii evaluare concursuri. Poate fi consultat mai jos. *NOU: Au fost încărcate două documente noi: Bibliografie și Calendar. Pot fi consultate mai jos. *NOU...
Prezentare susținută la Academia Română în data de 14 septembrie 2016. Coordonator sinteză: Cătălin Zamfir. Autori: Elena Zamfir, Sorin Cace, Mariana Stanciu, Adina Mihăilescu, Simona Ilie, Ana...

Utilizator

Despre noi

Institutul a fost înființat prin Hotărâre de Guvern pe 2 ianuarie 1990 ca membru al Institutului Național de Cercetări Economice. La începutul anilor 1990, înființarea unui institut dedicat politicilor sociale a fost un lucru necesar, în fața perioadei de tranziție care se prefigura. ICCV face parte din rețeaua de cercetare a Academiei Române, fiind atât unul din institutele cu tradiție la nivel național cât și o organizație modernă, care a căutat mereu să vină cu soluții în domeniul social, aferente diferitelor perioade paracurse de România din 1990 până în prezent.

 

Cei 25 de ani tranziție au oferit instututului o șansă specială pe care am încercat să o valorificăm: să contribuim ca institut de cercetare la reconstrucția societății românești. După 25 de ani, ICCV este astăzi un institut de cercetare modern, implicat în proiecte derulate la nivel național, european și internațional, care și-a păstrat însă misiunea inițială de a elabora diagnoze și răspunsuri adecvate de politici sociale, în folosul public, al partenerilor din sectorul guvernamental și neguvernamental, care pot implementa aceste politici.

 

Avantajul comparativ al ICCV îl reprezintă corpul de cercetători profesioniști, unii dintre ei fiind personalități recunoscute la nivelul cercetării europene sau naționale, la nivel academic, al pozițiilor reprezentare ocupate la nivel guvernamental sau în cadrul organizațiilor neguvernamentale. Cu un colectiv format din peste 50 de cercetători științifici și asistenți de cercetare, doctori sau doctoranzi în sociologie, ICCV este unul din cele mai mari institute de cercetare în domeniul social din România.

 

Pe lângă vocaţia sa de cercetare ştiinţifică fundamentală, ICCV şi-a asumat responsabilitatea de a contribui activ la dezvoltarea societăţii româneşti, prin acordarea de consultanţă de specialitate actorilor politici, prin contribuţia sa la dezvoltarea instituţională din România şi la elaborarea legislaţiei în domeniul social.

 

Implicarea în elaborarea cadrului strategic de politici publice din domeniul social, inclusiv în elaborarea legislației naționale în domeniul social, a fost concretizată în documente precum Strategia și Planul Național Anti-Sărăcie și Promovare a Incluziunii Sociale, Joint Inclusion Memorandum  - document strategic de țară pentru incluziunea socială, elaborat de Guvernul României împreună cu Comisia Europeană, pachetul de legi privind sistemul muncii și relațiilor de muncă, legea ajutorului social și venitului minim, legea sistemului național de asistență socială, legea învățământului – capitolul prinvind învățământul universitar etc.

 

ICCV şi cercetătorii săi realizează anual numeroase studii şi cercetări în domeniul ştiinţelor sociale. Pentru lista materialelor publicate, care este actualizată permanent, poate fi consultată pagina Publicaţii, acestea fiind disponibile în format electronic.

 

ICCV este membru al  European Consortium for Sociological Research (ECSR). 

 

Director: prof. dr. Cătălin Zamfir

Director adjunct: prof. dr. Ioan Mărginean


Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala