Noutati

NOU! Înscrierea și admiterea la concursul pentru doctorat sociologi 2017-2018 se vor organiza la o dată anuntață ulterior.   ORGANIZARE ADMITERE DOCTORAT ANUL UNIVERSITAR 2017-2018  ...
Echipa proiectului RemOSM „Remiterea osmozei. Schimbarea valorilor sociale în țara de origine datorită emigrării” (finanțat prin grantul UEFISCDI PN-III-P4-ID-PCE-2016-0245) scoate la concurs două...
Simpozionul national „Zilele Francisc I. Rainer” 2017 dedicat personalității Acad. Vladimir Trebici - 101 ani de la naștere Tema: Antropologie și demografie București, 27-29 aprilie 2017  ...
  În urmă cu câțiva ani, Adunarea Generală a ONU a decis ca 20 martie să fie un moment de sărbătoare. Sărbătorim Ziua Mondială a Fericirii. ICCV celebrează cu această ocazie,...
În urmă cu câțiva ani, Adunarea Generală a ONU a decis ca 20 martie să fie un moment de sărbătoare. Sărbătorim Ziua Mondială a Fericirii. ICCV celebrează cu această ocazie, propunând o...
În urmă cu câțiva ani, Adunarea Generală a ONU a decis ca 20 martie să fie un moment de sărbătoare. Sărbătorim Ziua Mondială a Fericirii. ICCV celebrează cu această ocazie, propunând o serie...
În urmă cu câțiva ani, Adunarea Generală a ONU a decis ca 20 martie să fie un moment de sărbătoare. Sărbătorim Ziua Mondială a Fericirii. ICCV celebrează cu această ocazie, propunând o serie...
În urmă cu câțiva ani, Adunarea Generală a ONU a decis ca 20 martie să fie un moment de sărbătoare. Sărbătorim atunci Ziua Mondială a Fericirii. ICCV celebrează cu această ocazie, propunând o...
În urmă cu câțiva ani, Adunarea Generală a ONU a decis ca 20 martie să fie un moment de sărbătoare. Sărbătorim atunci Ziua Mondială a Fericirii. ICCV celebrează cu această ocazie, propunând o serie...

Utilizator

Varsta a treia - prioritate pe agenda publica

 

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014,

În cadrul Fondului ONG în România


Titlul proiectului: „Vârsta a treia – prioritate pe agenda publică

Beneficiar: Asociația C.A.R.P. ”OMENIA” București

Parteneri: Institutul de Cercetare a Calității Vieții (I.C.C.V.) și Opportunity Associates România (O.A.R.)

 

Prezentarea proiectului:

Proiectul ”Vârstă a treia – o prioritate pe agenda publică” prezentat de Asociaţia CARP ”Omenia” Bucureşti îşi propune creşterea rolului de advocacy al Federaţiei Nationale „Omenia” a C.A.R.P-urilor din Romania constituită din 137 asociaţii cu un număr total de 1 400 000 membri pensionari la nivelul ţării. Proiectul îşi propune să crească capacitatea de a realiza activităţi eficiente de advocacy pentru tot leadershipul Federaţiei, creşterea nivelului de informaţie/educaţie pentru advocacy pentru toate cele 137 organizaţii CARP federalizate dar şi autorităţi publice precum şi ONG-uri ce vor fi informate şi angajate în dezbateri publice privind problemele organizaţiilor C.A.R.P. Se vizează întărirea capacităţii de management în toate domeniile funcţionale ale Federaţiei: Guvernare, Sisteme de Operare şi Management, Resurse Financiare, Servicii oferite şi Relaţii Externe, crearea unui Centrul de Management şi Advocacy al Federaţiei Nationale „Omenia” cu sarcini permanente de monitorizare a agendei de advocacy şi activităţi concrete de tip organizare de campanii şi evenimente de advocacy. La finalul proiectului Federaţia va avea un document strategic de advocacy.

Proiectul răspunde într-o mare măsură nevoilor identificate de organizaţiile membre ale Federaţiei Nationale „Omenia” a C.A.R.P-urilor din Romania prin oferirea unui pachet de asistenţă tehnică şi training în vederea creşterii capacităţii de advocacy a organizaţie noastre.

Impactul asupra grupului țintă va atinge toate cele 137 organizaţii C.A.R.P. federalizate dar şi autorităţi publice și ONG-uri. Se va crea Centrul de Advocacy și Management al Federaţiei Nationale „Omenia”, care va avea sarcini permanente de monitorizare a agendei de advocacy şi activităţi concrete de tip organizare de campanii şi evenimente de advocacy. Acest Centru reprezintă pilonul de sustenabilitate al proiectului.


Obiectivele proiectului:

  • Dezvoltarea capacităţii de advocacy și management a leadershipului (Comitetul Director si Consiliul Director) Federaţiei Nationale „Omenia” a C.A.R.P-urilor din Romania.
  • Creşterea capacităţii de implicare a celor 137 de asociații membre ale Federaţiei Nationale „Omenia” a C.A.R.P-urilor din Romania în procesul de elaborare, implementare şi evaluare a agendei de advocacy a Federaţiei la nivel local şi naţional.
  • Dezvoltarea și implementarea unui proces participativ de realizare a strategiei nationale de advocacy pentru Federaţia Nationala „Omenia” a C.A.R.P-urilor din Romania.

Perioada de implementare a proiectului: 1 martie 2015 – 30 aprilie 2016 (14 luni)

Site-ul proiectului: www.omenia-advocacy.ro

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România – Componenta 5 Dezvoltarea capacității ONG-urilor. Rețele și coaliții – Subcomponenta 5.1. Sprijin pentru coaliții și rețele la nivel regional, național și pentru think tank-uri, Operator
FOND ONG – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Expertiza
Expertiza
Expertiza
Cele mai descarcate
materiale de pe site
Expertiza
Publicistica sociologica
romaneasca dupa 1944
Expertiza
Biblioteca sociologica
virtuala